וואָס מיינט עס "ציטערדיקע נעמען"? דאָס זײַנען נעמען, וואָס די עלטערן האָבן געגעבן זייערע קינדער, איבער וועלכע זיי ציטערן. דאָס זײַנען נעמען, וואָס שטאַמען פֿון פֿאַרשידענע אָבערגלויבנס. עס איז כּדאַי וועגן דעם צו וויסן. ווען עס האָט געטראָפֿן, אַז בײַ עלטערן...
El autor nos relata que fueron encontrados, rescatados, unos portafolios que contenían manuscritos inéditos del escritor en Yidish Naftali Hertz-Kon (Cohen) y como logra su hija recuperarlos y al mismo tiempo nos da a conocer la interesante y abrupta...
Connect To Your Past Present and Future!!! 85% of the Jews That Perished In The Holocaust Spoke Yiddish!! You Can Extend Their Legacy By Learning Yiddish!! What A Way To Communicate!! You Will Be Able To Proudly Say, My Zeyde...
Registration is now open for the Yiddish Book Center’s online course: An-sky: Jewish Writer, Russian Revolutionary with Professor Gabriella Safran, April 30–May 27, 2018     Best known for his remarkable Yiddish play The Dybbuk, S. An-sky (born Shloyme-Zanvl Rappoport, 1863-1920) was also an ethnographer and a keen...
באַלזאַקס אַקסיאָם הינטער יעדן גרױסן פֿאַרמעגן באַהאַלט זיך אַ פֿאַרברעכן. די אַקסיאָם פֿון מיסטער קאָול די אַלגעמײנע סומע פֿונעם אינטעלעקט אױף דער װעלט בלײַבט תּמיד די זעלבע, כאָטש  די צאָל מענטשן אױף דער װעלט װערט אַלץ גרעסער. װײלער־געזעץ עס איז ניטאָ קײן „אוממעגלעכס‟ פֿאַר...
Para aquellos de nosotros que hemos sido fumadores y hemos dejado de serlo, este artículo nos traerá recuerdos y nos entretenerá. El autor empieza describiendo la diferencia entre cigarrillos y cigarros y a través de sus recuerdos y la...
WHAT: All-day Yiddish seminar, "The City of the Book: The Jewish David E. Fishman Cultural Treasures of Vilna and Their Dramatic Rescue During and After WWII" WHO: Dr. David E. Fishman, Professor of Jewish History, Jewish Theological Seminary Musical program: Songs of Vilna and the Vilna Ghetto...
Un interesante artículo que analiza el famoso cuento de I.L. Peretz, "Bonche el callado", del gran escritor judío, padre de la literatura Yiddish. ¿Quién no recuerda este cuento que estudiamos en la secundaria del colegio Yiddish? Personalmente, al leer...
El artículo comienza así: "Esta semana descubrí en Internet un maravilloso tesoro: una película documental producida en el año1987, en el cual las narraciones y entrevistas son completamente en Yiddish, sin subtítulos"… Y la autora continua describiendo el contenido...
Dos cuentos sumamente interesantes y bien escritos. Cuento 1: El doctor y el zapatero Cuento 2: Dicha de la pobreza Boris Sandler ha elegido estos dos cuentos en Yiddish atinadamente ya que además de entretenernos nos hacen pensar y analizar lo que...