חיים־לײב פֿוקס (1897־1984) איז געבױרן געװאָרן אין לאָדזש, פּױלן. ער האָט געשטרעבט צו װעלטלעכקײט אַפֿילו װי אַ ישיבֿה־בחור, און איז געװען אַקטיװ בײַם פֿאַרלײגן דער גרופּע ייִדישע שרײַבערס אין לאָדזש. ער איז געװאָרן אַ חבֿר אין בונד און דערנאָך אַריבער...
Don't miss the deadline for financial aid. .נײַער שׂכר־לימוד  שיקט אַרײַן די אַפּליקאַציע וואָס גיכער.י Registration is now open for the Uriel Weinreich Program in Yiddish Language, Literature and Culture, sponsored by the YIVO Institute for Jewish Research and Bard College. * The Uriel Weinreich...
ישׂראל איז פֿאַרטאָן לעצטנס מיט דער סכּנה, וואָס קומט אַרויס פֿונעם פֿונדאַמענטאַליסטישן איראַן, אָדער ווי ס'האָט עס אָפּגעשאַצט דער פּרעמיער־מיניסטער בנימין נתניהו: אויפֿן ערשטן אָרט — איראַן, אויפֿן צווייטן אָרט — איראַן און אויפֿן דריטן אָרט — ווידער איראַן....
אמאל איז געווען א וועלט! מיט א וואך צוריק האבן מיר געדארפט מאכן אן אומוועג, בכדי זיך ניט צו פארשפעטיקן צו א ראנדעוואו אין אוניווערסיטעט "פארדהאם" אין די בראנקס. אונזער חברה איז געפארן בשעת דער הויפט-פארקער-צייט פון מאנהאטן אין...
,דעט יוזט טו בע אס' (דאס זיינען מיר אמאל געווען) איז דער ליטערארישער שלאגער פון טאמאס פרידמאן, דער עסייאיסט פון,די ניו-יארק טיימס'. אין דעם בוך באשרייבט ער די סיבות און לייזונגען פון דעם עקאנאמישן און מאראלן קריזיס, וואס בושעווען...
וואָס מיינט עס "ציטערדיקע נעמען"? דאָס זײַנען נעמען, וואָס די עלטערן האָבן געגעבן זייערע קינדער, איבער וועלכע זיי ציטערן. דאָס זײַנען נעמען, וואָס שטאַמען פֿון פֿאַרשידענע אָבערגלויבנס. עס איז כּדאַי וועגן דעם צו וויסן. ווען עס האָט געטראָפֿן, אַז בײַ עלטערן...
אין די אראבישע לענדער קערן זיך איבער וועלטן. פון מאראקא ביז די לענדער ארום דעם פערסישן איינגוס זיינען די פאלקס-מאסן אויפגעשטאנען, כדי אראפצואווארפן זייערע הערשער. ס'איז אמת, אז קיין איינציקער מלו כה-פירער, צי א קייסער, סולטאן, עמיר צי א...
דער 12טער אויגוסט איז באמת א טרויער טאג אין דער יידישער געשיכטע, אבער ניט מחמת די סיבות, וואס די יעווסעקן און זייערע פארטיידיקער באטאנען. דער 12טער אויגוסט איז א שאנד-טאג אין דער געשיכטע פון דער יידישער ליטעראטור! די סאוועטיש-יידישע ליטעראטור...
סאנקט-עווסטאציוס איז אן אינזל אין קאריבישן ים, וואס איז געווען באפעל קערט פון יידישע סוחרים און פלאנטאציע-אייגנטימער. דעם אינזל האט כריסטאף קאלאמבוס געזען אין 1493 פון דער ווייטנס. אין פארלויף פון די קומענדיקע 150 יאר האט דער אינזל געהערט...
  עבורי,חודש ינואר הוא חודש של אבל, מפני, שלפני60 שנה, גססתי בעודי מוטל על גבי ערימות גופות יבשות,שעליהן יכולתי להרגיש מוגן, תחת שכבת שמיכות מעופשות וספוגות בדם,שנשארו מהמתים, ובצילם של אנשים חיים,שנילחמו ביניהם על פרורי לחם, בקרון הפתוח של הרכבת ,שאותה כיניתי "רכבת המדוזה"....