יצחק באַשעוויס־זינגער, וואָס די וואָך מערקט מען אָפּ זײַן 25סטן יאָרצײַט, איז הײַנט צום מערסטנס באַקאַנט פֿאַר זײַנע ליטעראַרישע ווערק. ער איז אָבער אויך געווען אַ באַגאַבטער רעדנער, וואָס האָט פֿאַרווײַלט מענטשן מיט זײַנע אַקאַדעמישע רעפֿעראַטן, וויצן און אַנעקדאָטן...
2020 census:  דער צע֜נזוס <די פֿאָ֜לקסצײלונג> פֿון 2020 civic engagement: די געזע֜לשאַפֿטלעכע בי֜נדונג community funding: די פֿינאַנצי֜רונג לטובֿת־הכּלל congressional representation: די קאָנגרע֜ס־רעפּרעזענטאַ֜ציע data: דאַטן date of birth: די געבוי֜רן־דאַ֜טע, ־ס enumerator/census-taker: דער צע֜נזוסניק, ־⁠עס; דער צע֜נזוס־⁠נע֜מער, ־⁠ס; דער צײ֜לער, ־⁠ס every ten years: יע֜דע <אַ֜לע> צען יאָר federal funding allocations: אַסיגני֜רטע פֿעדעראַ֜לע גע֜לטער hard-to-count neighborhoods:...
Tal vez el himno a la vida más bello jamás escrito sin necesidad de más presentaciones o explicaciones. Es una canción que dice todo en sí mismo y va directamente al núcleo de cada uno de nosotros. https://www.youtube.com/watch?v=rcbpDdvEXtQ Fue escrito en...
Arc de Triomph: דער טריו֜֜מף־טוי֜ער Bastille Day: דער פֿע֜רצעטער יו֜לי champagne: דער שאַמפּאַ֜ניער crepe: די קרעפּ, ־ן Eiffel Tower: דער איי֜פֿל־טו֜רעם France: דאָס) פֿראַ֜נקרײַך) French (language): דאָס פֿראַנציי֜זיש French bread: דער באַגע֜ט, ־ן French Jew: דער פֿראַנצײ֜זישער (געבויגן); דער פֿראַנצײ֜זישער ייִד, ־⁠ן Frenchman: דער פֿראַנצוי֜ז, ־ן French Republic: די...
דעם 15טן יולי מערקן מיר אָפּ דעם 100סטן געבוירן־טאָג פֿונעם גרויסן ייִדישן פּאָעט אַבֿרהם סוצקעווער. מיר וועלן הערן עטלעכע פֿאָרלייענעונגען און זינגלידער, געשאַפֿן אויף זײַנע ווערק. סוצקעווער איז געבוירן געוואָרן אינעם ווײַסרוסישן שטעטל סמאָרגאָן אין אַ משפּחה פֿון רבנים און...
Cuatro de Julio // דער פֿע֜רטער יו֜לי // DER FÉRTER YÚLI barbecue (n.): דער באַרבעקיו֜; דאָס פֿע֜לדוואַרמעס barbecue (v.): באַרבעקיויִ֜רן; בראָטן אויפֿן פֿײַ֜ער Declaration of Independence: די או֜מאָפּהענגיקייט־דעקלאַראַ֜ציע firecracker: דאָס פֿײַ֜ערווערקל, ־עך; דאָס קנאַ֜ק־פֿײַ֜ערל, ־עך fireworks: פֿײַ֜ערווערק flag: די פֿאָן, ־ען/פֿע֜נער Fourth of July: דער פֿע֜רטער...
Narices // נעזער // NÉZER ------- aquiline/Roman nose: די אָ֜דלערנאָז bridge of the nose: דער נאָ֜זרוקן bulbous nose: די ניאָ֜ניע; די בו֜לבענאָז child’s nose: דאָס נעזל, ־עך; דאָס נע֜זעלע, ־ך deviated septum: דאָס פֿאַרקרי֜מטע נאָ֜ז־שיי֜דווענטל hang one’s head: אַראָ֜פּלאָזן די נאָז look down one's nose at: קוקן...
במשך פֿון די לעצטע עטלעכע חדשים האָבן אָנלײַן־קאָנצערטן פֿון ייִדישן געזאַנג צוגעצויגן טויזנטער צוהערער. כּדי בעסער צו פֿאַרשטיין דעם פֿענאָמען וועט שׂרה־רחל שעכטער, די רעדאַקטאָרין פֿונעם פֿאָרווערטס, אָנפֿירן מיט אַ פּאַנעל פֿון באַקאַנטע ייִדישע זינגער וווּ מע וועט אַרומרעדן...
Verter fun der Vokh - Crucigramas across (in crossword): האָריזאָנטאַ֜ל acrostic: דער אַקראָסטי֜ך, ־ן anagram: די אַנאַגראַ֜ם, ־ען checked letter: דער קאָנטראָלי֜רטער אות, ־יות cipher: דער שי֜פֿער, ־ס clue: דער שליסל, ־ען code: דער קאָד, ־ן crossword: דאָס קע֜סטל־רע֜טעניש, ־ן cryptogram: די קריפּטאָגראַ֜ם, ־ען down (in crossword): ווערטיקאַ֜ל entry: דער...
A la luz de los acontecimientos actuales, estamos publicando una selección de palabras en relación con el tema del racismo. Agradecemos a Anthony Mordkhe-Tzvi Russell y Jonah S. Boyarin, quienes lideran una iniciativa más amplia para permitir que las...