קמץ אלף אָ

״…און דער רבי לערנט קליינע קינדערלעך דעם אל״ף בי״ת״ הײַנט איז דאָס ערשטע מאָל וואָס איך שרײַב אין פייסבוק אויף ייִדיש, און די סיבה איז גאנץ איינפאך. מײַן ציל איז …

Leer Más