איך װיל אױסטון מײַן גרױסן אַמעריקאַנער שמײכל, ‫װאָס באַדעקט טרױער און  מידקײט און כּעס, און קינאה‬; ‫איך װיל אױפֿהערן צושאָקלען מיטן קאָפּ‬, ‫װי  אַ מענטש װאָס האָט נישט קײן שׂכל.‬

‫אָדער בעסער געזאָגט, אַן אַמערקאַנישן שׂכל,‬ ‫װאָס באַגריסט דעם שכן מיט  אַ שמײכל אַזױ גרױס‬ ‫און טראַכט בײַ זיך, אַז עס קומט אים אַ שטױס,‬ ‫ס׳איז פּוסט און װערטלאָז אַזאַ שמײכל.‬

‫מע טוט שנעל אָן די באַקװעמע מאַסקע‬ ‫און מ׳איז מענטשלעך, אײדל, און אַפֿילו פֿרײַנדלעך‬ — ‫מיט ראַסיסטן, עגאָיִסטן און פּעסעמיסטן‬ ‫אַ שמאָך  גיט מען אָנשטאָט אַ פֿראַסקע.‬

‫אָבער עס גײט קומען אַ צײַט‬, ‫װען איך גײ זאָגן: „עד כּאַן, ניט  אָל‘רײַט‟.‬ ‫איך װיל שױן אַװעקטרײַבן דעם פֿאַלשן שלום-בית‬ ‫און די  פּאַרעװע „װאָס איז נײַעס?‟‬

‫היט זיך אָפּ פֿון אַזאַ טרעבושינע,‬ ‫װען איכ׳ל אָפּשײלן דאָס שמײכל פֿון  מײַן מינע.‬ ‫די הינטיש-העפֿלעכע העװיה‬ ‫װעט זײַן צעשמעטערט, אַ  רויִנע.‬

‫פֿון אונטער מײַן שמײכל װעלן צעפֿליִען‬ ‫געפֿילן סײַ פֿרומע און סײַ  טײַװלאָנישע‬, ‫מיט קװיטשן שטיפֿעריש-סימפֿאָנישע‬ ‫און װילדע אױגן װאָס  גליִען.‬

‫עס װעט זײַן אַ געלאָף פֿון באַהאַלטענעם שטאָף‬ ‫עס װעט שאָקירן,  באָמבאַדירן, באַלאַגערן די אַטמאָספֿער‬; ‫אָבער נאָך דער גרױסער בהלה און  פֿיכגעלאָף‬ ‫װעט קומען די לײזונג פֿון אַן עכטער טרער.‬

‫און עס װעט קומען אַ פֿרױ אין שמאַטעס געקלײדט,‬ ‫מע זאָל אױסהערן איר  טרױעריקע מעשׂה‬ ‫און אָנשטאָט אױסמײַדן איר לײד,‬ ‫װעט מען זיך צעגײן אין  אַ טײַך פֿון מיטגעפֿיל…‬

‫אַז מיר װעלן שמײכלען מדאורײַתא

Source: http://blogs.yiddish.forward.com/alyssa-masor/177219/i-want-to-take-off-my-large-american-smile/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=Yiddish%20Newsletter&utm_campaign=Yiddish%20Newsletter%20Template#ixzz2wSA6hWkE