א‮וקראַיִנע איז דאָס צווייט גרעסטע לאַנד אין אייראָפּע און איז כּמעט אַזוי גרויס ווי דער שטאַט טעקסאַס. סע האָט אַ פֿאַרשיידן־מיניקע געאָגראַפֿיע, פֿון די קאַרפּאַטן אויף מערבֿ ביז די לימאַנען בײַם ברעג פֿונעם שוואַרצן ים און דעם ים אַזאָוו. אין צווישן געפֿינען זיך פֿרוכפּערדיקע פּליינען מיט אַ שוואַרצבאָדן ווו מע קולטיווירט ווייץ, קוקורוזע און זונרוי‮זן.

Ucrania es el segundo país más grande de Europa y casi tan grande como el estado de Texas. Tiene una geografía variada desde las montañas de los Cárpatos en el oeste hasta los estuarios costeros en los mares Negro y Azov.En medio hay fértiles llanuras de tierra negra donde se cultiva trigo, maíz y girasoles.

Azov Sea: דער ים אַזאָוו

Black Earth: דער שוואַרצבאָדן

Black Sea: דער שוואַרצער ים

Clic aquí para leer el artículo completo