Diario Judío México - Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

(איבערגעזעצט פֿון דניאל קאַהן; מיט דער הילף פֿון דזשאַש וואַלעצקי, מענדי כּהנא און מיישקע אַלפּערט)

געווען אַ ניגון ווי אַ סוד
וואָס דוד האָט געשפּילט פֿאַר גאָט
נאָר דיר וואָלט׳ס נישט געווען אַזאַ ישועה
מע זינגט אַזוי: אַ פֿאַ, אַ סאָל
אַ מי שברך הייבט אַ קול
דער דולער מלך וועבט אַ הללויה

דײַן אמונה איז געוואָרן שוואַך
בת שבֿע באָדט זיך אויפֿן דאַך
איר חן און די לבֿנה דײַן רפֿואה
זי נעמט דײַן גוף, זי נעמט דײַן קאָפּ
זי שנײַדט פֿון דײַנע האָר אַ צאָפּ
און ציט פֿון מויל אַראָפּ אַ הללויה

אָ טײַערע איך קען דײַן סטיל
איך בין געשלאָפֿן אויף דײַן דיל
כ׳האָב קיינמאָל נישט געלעבט מיט אַזאַ צנועה
און איך זע דײַן שלאָס, איך זע דײַן פֿאָן
אַ האַרץ איז נישט קיין מלכס טראָן
ס׳איז אַ קאַלטע און אַ קאַליע הללויה

אוי ווי אַמאָל, טאָ זאָג מיר אויס
וואָס טוט זיך דאָרטן אין דײַן שויס
טאָ וואָס זשע דאַרפֿסט זיך שעמען ווי אַ בתולה
און געדענק ווי כ׳האָב אין דיר גערוט
ווי די שכינה גלוט אין אונדזער בלוט
און יעדער אָטעם טוט אַ הללויה

זאָל זײַן מײַן גאָט איז גאָר נישטאָ
און ליבע זאָל זײַן כּל מום רע
אַ פּוסטער טרוים צעבראָכן און מכולה
נישט קיין געוויין אין מיטן נאַכט
נישט קיין בעל־תּשובֿה אויפֿגעוואַכט
נאָר אַן עלנטע קול־קורא הללויה

אַן אַפּיקורס רופֿסטו מיך
מיט שם־הוויה לעסטער איך
איז מילא, איך דערוואַרט נישט קיין גאולה
נאָר ס׳ברענט זיך הייס אין יעדן אות
פֿון אַלף־בית גאָר ביזן סוף
די הייליקע און קאַליע הללויה

און דאָס איז אַלץ, ס׳איז נישט קיין סך
איך מאַך דערווײַלע וואָס איך מאַך
איך קום דאָ ווי אַ מענטש, נישט קיין שילוּיע
כאָטש אַלץ פֿאַרלוירן סײַ ווי סײַ
וועל איך פֿאַרלויבן אדני
און שרײַבן ווי לחיים הללויה


Haleluye

Yiddish by Daniel Kahn from ’s “Hallelujah,” with help from Michael Alpert, Mendy Cahan and Josh Waletzky
Geven a nign vi a sod,
Vos Dovid hot geshpilt far Got.
Nor dir volt’s nisht geven aza yeshue.
Me zingt azoy: a fa, a sol,
A misheberekh heybt a kol,
Der duler meylekh vebt a haleluye…
Dayn emune iz gevorn shvakh,
Basheva bodt zikh afn dakh,
Ir kheyn un di levone dayn refue
Zi nemt dayn guf, zi nemt dayn kop,
Zi shnaydt fun dayne hor a tsop
Un tsit fun moyl arop a haleluye…
O tayere, ikh ken dayn stil,
Ikh bin geshlofn af dayn dil,
Kh’hob keynmol nisht gelebt mit aza tsnue
Ikh ze dayn shlos,
ikh ze dayn fon,
A harts iz nisht keyn meylekhs tron,
S’iz a kalte un a kalye haleluye…
Oy vi amol, to zog mir oys
Vos tut zikh dortn in dayn shoys?
To vos zhe darfst zikh shemen vi a bsule?
Nor gedenk vi kh’hob in dir gerut,
Vi di shkhine glut in undzer blut,
Un yeder otem tut a haleluye…
Zol zayn mayn got iz gor nishto
Un libe zol zayn kol-mumro,
A puster troym tsebrokhn un mekhule,
Nisht keyn geveyn in mitn nakht,
Nisht keyn bal-tshuve oyfgevakht,
Nor an elnte kol-koyre haleluye…
An apikoyres rufstu mikh,
Mit shem-havaye lester ikh,
Iz meyle, ikh dervart nisht keyn geule.
Nor s’brent zikh heys in yedn os
Fun alef beys gor bizn sof
Di heylike un kalye haleluye…
Un dos iz alts, s’iz nisht keyn sakh.
Ikh makh dervayle vos ikh makh.
Ikh kum do vi a mentsh,
nisht keyn shiluye.
Khotsh alts farloyrn say vi say
Vel ikh farloybn “Adoynay”
Un shrayen vi l’khayem “haleluye.”

Source: http://yiddish.forward.com/articles/200434/leonard-cohens-hallelujah-in-yiddish/#ixzz4PiqdeiCl

Para que puedas disfrutar de esta canción, y las miles más que vamos rescatando necesitamos de tu ayuda. Manda tu donativo hoy mismo y ayúdanos a preservar este tesoro. Disfruta la canción de hoy…

banner-apoyaSTM

suscribete-titulo

SaveTheMusic.com tiene como propósito el preservar la música judía en yiddish, hebreo, ladino y otros idiomas.

Fundada por Roman Ajzen en 2006, Save the Music es ahora el principal colector de LP’s de yiddish en el mundo. Igual de importante es su objetivo de convertirse en un lugar de encuentro virtual para que los artistas interactúen y promuevan gratuitamente sus conciertos, eventos y nuevos lanzamientos.

Este proyecto abarca el descubrimiento de grabaciones antiguas, enriqueciéndolas con letras, traducciones, transcripciones, partituras, y biografías de los artistas intérpretes y compositores. Cuando se escribió la canción? ¿Por qué? ¿Cuál era el contexto social de la canción? ¿Qué le dijo que tiene la intención de transmitir al oyente?

Múltiples representaciones de la misma canción con diferentes ritmos, ritmos, idiomas, y en varias fechas están disponibles para inspirarte. Incluso ofrecemos un sistema de “aprender hebreo” para aquellos que quieran aprender canciones con las transcripciones significativas y traducciones.

Todos estos tesoros están disponibles en línea en SaveTheMusic.com, un proyecto del Internet Development Fund, una organización sin fines de lucro, 501c3 California.

btn-done-ahora