הרבֿ יואל ראָטה איז באַקאַנט דעם חסידישן עולם קודם ווי אַ בראַצלאַווער רבֿ, וואָס פֿירט אָן מיט דער וויליאַמסבורגער ישיבֿה „תּפֿארת התּורה‟. ראָטהס ישיבֿה איז באַרימט ווי אַן אָרט, וווּ בחורים וואָס פּאַסן זיך ניט גוט אַרײַן אין אַנדערע סבֿיבֿות קענען געפֿינען אַ מקום־מיקלט. אַחוץ זײַנע דרשות, איז הרבֿ ראָטה אויך באַקאַנט פֿאַרן קאָמפּאָנירן אָריגינעלע לידער, וואָס ער זינגט און פֿאַרשפּרייט אויף יוטוב און דורך וואַטסאַפּ־גרופּעס. דווקא אַ טאַלאַנטירטער זינגער און לידער־שרײַבער, איז הרבֿ ראָטה איינער פֿון די אינטערעסאַנטסטע הײַנטצײַטיקע בראַצלאַווער זינגער, און זיכער דער בעסטער וואָס רעקאָרדירט מערסטנס אויף ייִדיש.

 

Para que puedas disfrutar de esta canción, y las miles más que vamos rescatando necesitamos de tu ayuda. Manda tu donativo hoy mismo y ayúdanos a preservar este tesoro. Disfruta la canción de hoy…

SaveTheMusic.com tiene como propósito el preservar la  judía en , hebreo, djudio-espanyol y otros idiomas.

Fundada por Roman Ajzen en 2006, Save the Music es ahora el principal colector de LP’s de  en el mundo. Igual de importante es su objetivo de convertirse en un lugar de encuentro virtual para que los artistas interactúen y promuevan gratuitamente sus , eventos y nuevos lanzamientos.

Este proyecto abarca el descubrimiento de grabaciones antiguas, enriqueciéndolas con letras, traducciones, transcripciones, partituras, y biografías de los artistas intérpretes y compositores. Cuando se escribió la canción? ¿Por qué? ¿Cuál era el contexto social de la canción? ¿Qué le dijo que tiene la intención de transmitir al oyente?

Múltiples representaciones de la misma canción con diferentes ritmos, ritmos, idiomas, y en varias fechas están disponibles para inspirarte. Incluso ofrecemos un sistema de “aprender hebreo” para aquellos que quieran aprender canciones con las transcripciones significativas y traducciones.

Todos estos tesoros están disponibles en línea en SaveTheMusic.com, un proyecto del Internet Development Fund, una organización sin fines de lucro, 501c3 California