אַ רעטעניש פֿון שולמית

די אָפּגעבליטע סעדער זאָגן פֿרוכטן צו.
די אויסגעלייענטע ספֿרים — חכמה.
און וואָס זאָגט צו דײַן קוש?

די חכמה שווײַגט.
קיין פֿרוכט נישט זעטיקט.
אַ קוש — אַ רעטעניש.
און דאָך,
דער נימשל אויף די ליפּן דײַנע ליגט,
און ווידער וועל איך פּרוּוון
אים אַנטפּלעקן.

——————————————————————————–

משה דער קונצן־מאַכער

דער קונצן־מאַכער האָט אין צירק געוויזן וווּנדער,
אויב נישט קיין גאָט, איז ער אַ האַלבער גאָט געווען,
מיט פֿולער מאַכט געוועלטיקט אויף מאַנעזש דעם רונדן,
ווי ר‘וואָלט די וועלט אַרײַנגעשלעפּט אין זײַן גערעם.

אין מעשׂים זײַנע, אויסער די נאַטור־געזעצן,
האָט ער דעם פּובליקום געפֿירט אין לאַבירינט
פֿון צײַטן בלוטיקע, ווען מענטשן ווערן געצן,
און געטער העצן מענטשן בײַסן זיך, ווי הינט.

דער קופּאָל־הימל האָט זיך מיטאַמאָל צעשפּאָלטן
און זיך אַ שיט געטאָן פֿון דאָרט ניט שטערן — פֿרעש —
די אויסגעפּרוּווטע מכּה אויפֿן פֿאָלק פֿאַרשאָלטנס,
וואָס לעבנס האָבן ווערט בײַ אים אַ גראָש פֿון מעש.

געקײַכט דער עולם האָט, געקיצלט זיך די נערוון,
אַרויסגעקוקט אויף נסים נײַע מיט אַזאַרט.
ס‘איז דאָך אַ שפּיל אַזאַ, אַ קונציקער מאַנעווער,
געמיש פֿון שווינדלערײַ, טעכניק, און מאָדערן אַרט.

און דער האַלבגאָט, דער קונצן־מאַכער האָט זײַן שטעקן
געוואָרפֿן צו די פֿיס, ווי קייסער וואַרפֿט די קרוין,
האָט אויפֿן אָרט אַ שלאַנג זיך אויפֿגעכאַפּט צו שרעקן
דעם שטענדיק גיריקן צו ווײַן און בלוט המון.

דערנאָך אַ האָגל איז געפֿאַלן, און אַ פֿײַער
געפֿלאַקערט האָט אַרום, ווי פֿאַקלען אויף פּאַראַד;
מאַרשירט האָבן סאָלדאַטן פֿון אַ נײַעם פּרעה
און טרײַע שבֿועות אים געבראַכט, און לויב בפֿרט.

די קונצן האָבן אָבער אויך אַ סוף געקראָגן,
און אָפּגעהילכט דער לעצטער קלאַנג פֿון בראַווע מאַרש…
געברומט בײַם קונצן־מאַכער האָט דער פּוסטער מאָגן,
און ליידיק נאָך פֿון נעכטן איז געווען די פֿלאַש.

Read more: http://blogs.yiddish.forward.com/boris-sandler/174149/apocrypha-45/#ixzz2mk1Fcvrr

Las opiniones expresadas aquí representan el punto de vista particular de nuestros periodistas, columnistas y colaboradores y/o agencias informativas y no representan en modo alguno la opinión de diariojudio.com y sus directivos. Si usted difiere con los conceptos vertidos por el autor, puede expresar su opinión enviando su comentario.

SIN COMENTARIOS

Deja tu Comentario

A fin de garantizar un intercambio de opiniones respetuoso e interesante, DiarioJudio.com se reserva el derecho a eliminar todos aquellos comentarios que puedan ser considerados difamatorios, vejatorios, insultantes, injuriantes o contrarios a las leyes a estas condiciones. Los comentarios no reflejan la opinión de DiarioJudio.com, sino la de los internautas, y son ellos los únicos responsables de las opiniones vertidas. No se admitirán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo, discriminatorio por identidad de género o que insulten a las personas por su nacionalidad, sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.