ווען בענדזשי פֿאָקס־ראָזען האָט פֿאַרלאָזט ניו־יאָרק און זיך באַזעצט אין ווין מיט אַ פֿיר־פֿינף יאָר צוריק, האָט די ניו־יאָרקער קלעזמער־סבֿיבֿה פֿאַרלוירן איינער פֿון זײַנע נאָוואַטאָרישסטע זינגער און קאָמפּאָזיטאָרן. צום גליק קען מען, אַ דאַנק „יוטוב‟, געניסן פֿון זײַנע אויפֿטריטן אין ווין.

דאָס לעצטע מאָל וואָס איך האָב געשריבן וועגן בענדזשי פֿאָקס־ראָזען, איז עס געווען אין שײַכות מיט זײַן אויסגעצייכנטן אַלבאָם „צוויי וועלטן‟, דורך וועלכן ער נעמט 12 ווייניק באַקאַנטע לידער פֿון מרדכי געבירטיג און שטעלט זיי פֿאָר ווי אַ „קאָנצעפּט־אַלבאָם‟ נוסח דער ראָקגרופּע „פּינק־פֿלויד‟ — דאָס הייסט, כּדי צו פֿאַרשטיין איין ליד פֿונעם אַלבאָם, דאַרף מען באַטראַכטן דעם אַלבאָם ווי אַ גאַנצקייט. כאָטש די לידער אַנטפּלעקן ראָזענס פֿעיִקייטן מיט דזשעז, ראָק, און דער אַוואַנגאַרדישער אימפּראָוואַציע־מוזיק, איז ער אויך שטאַרק באַהאַוונט, קודם, אין דער טראַדיציאָנעלער ייִדישער מוזיק פֿון מיזרח־אייראָפּע.

Diario Judío México -

Leer nota completa: 
https://forward.com/yiddish/438383/watch-benjy-fox-rosen-performs-zelig-bardichevers-doina/

Para que puedas disfrutar de esta canción, y las miles más que vamos rescatando necesitamos de tu ayuda. Manda tu donativo hoy mismo y ayúdanos a preservar este tesoro. Disfruta la canción de hoy…

SaveTheMusic.com tiene como propósito el preservar la  judía en , hebreo, djudio-espanyol y otros idiomas.

Fundada por Roman Ajzen en 2006, Save the Music es ahora el principal colector de LP’s de  en el mundo. Igual de importante es su objetivo de convertirse en un lugar de encuentro virtual para que los artistas interactúen y promuevan gratuitamente sus conciertos, eventos y nuevos lanzamientos.

Este proyecto abarca el descubrimiento de grabaciones antiguas, enriqueciéndolas con letras, traducciones, transcripciones, partituras, y biografías de los artistas intérpretes y compositores. Cuando se escribió la canción? ¿Por qué? ¿Cuál era el contexto social de la canción? ¿Qué le dijo que tiene la intención de transmitir al oyente?

Múltiples representaciones de la misma canción con diferentes ritmos, ritmos, idiomas, y en varias fechas están disponibles para inspirarte. Incluso ofrecemos un sistema de “aprender hebreo” para aquellos que quieran aprender canciones con las transcripciones significativas y traducciones.

Todos estos tesoros están disponibles en línea en SaveTheMusic.com, un proyecto del Internet Development Fund, una organización sin fines de lucro, 501c3 California