סידנעיער פֿרוי ווערט באַערט פֿונעם פּוילישן קאָנסולאַט

פֿרוי רעגינע זיעלינסקי, וואָס וווינט איצט אין סידנעי, האָט מיידלווײַז אָנטיילגענומען אינעם אויפֿשטאַנד אינעם נאַצישן לאַגער אין סאָביבאָר. זי איז געבוירן געוואָרן אין שיעדליץ און איז פֿאַרשיקט געוואָרן קיין סאָביבאָר אין 1942 צו זיבעצן יאָר. דער אויפֿשטאַנד אין סאָביבאָר האָט זיך אָנגעהויבן דעם 14טן אָקטאָבער, 1943, ווען די געפֿאַנגענע האָבן דערהרגעט עלף וועכטער און אונטערגעצונדן דעם לאַגער. עטלעכע הונדערט זײַנען אַנטלאָפֿן אין די וועלדער, אָבער נאָר אַ פֿופֿציק מענער האָבן איבערגעלעבט די מלחמה.

אַן ערך אַ פֿערטל מיליאָן זײַנען אומגעקומען אינעם לאַגער סאָביבאָר. פֿרוי זיעלינסקי איז איינע פֿון די ווייניק אָנטיילנעמער אינעם אויפֿשטאַנד, וועלכע לעבן נאָך הײַנט צו טאָג. זי איז באַערט געוואָרן פֿונעם פּוילישן קאָנסול-גענעראַל אין סידניע מיט דער אויסצייכענונג פֿונעם „ריטערלעכן קרייץ‟ פֿונעם מעלה-אָרדן בײַם פּוילישן רעפּובליק פֿאַר איר העלדישקייט במשך פֿונעם ווידערשטאַנד, און פֿאַר איר לאַנג-יאָריקער אַרבעט בײַם רעדן מיט מיטלשול־תּלמידים און תּלמידות און אַנדערע וועגן אירע איבערלעבונגען במשך פֿונעם חורבן.

Diario Judío México - Fuente: http://yiddish.forward.com/articles/181187/news-from-melbourne/#ixzz3CHdsGgWM