קומט פֿאַרברענגען מיט אונדז די ניטל־וואַקאַציעס אין גריכנלאַנד פֿונעם 28סטן דעצעמבער 2018 ביזן 3טן יאַנואַר 2019 אָרגאַניזירט דער פּאַריזער ייִדיש־צענטער בשותּפֿות מיט .Othermusic e. V די ערשטע אייראָפּעיִשע ייִדיש־וואָך. עס וועט זײַן אַ געלעגנהייט צו פֿאַרברענגען אַ וואָך וואַקאַציעס מיט ייִדישיסטן...
Rosh Hashana // ראָש־השנה // rosheshone a gut, gebentsht yor! אַ גוט, געבענטשט יאָר ------ apple: דער עפּל, ־ black-eyed pea: די לו֜ביע, ־ס; דאָס שװאַרץ־אײ֜געלע, ־ך blow the shofar: בלאָזן שופֿר cast off one's sins: גיין צו תּשליך; אָפּטרייסלען די עבֿירות confess one's sins: מתװדה...
Dear Friends of YAAANA and Jewish Music Enthusiasts, Don't miss out! Join our class series exploring Yiddish songs - satirical, sublime, and somewhere in between. Jana Mazurkiewicz Meisarosh, the founder and director of YAAANA, will lead the six-class series. Dates: Wednesdays, October 24th and 31st, and November 7th,...
דיסני ביידיש? הו כן! לכבוד ראש השנה צללתי למעמקים בעקבות המאכלים היהודיים הכשרים (ואלו ש...פחות) והגעתי למסקנה מעניינת! לובסטר או גפילטע פיש? צמחונים? חכו לזה :) Disney in... Yiddish? YO! In honor of ROSH HASHANAH I dived into the...
Now, for a limited time only (until Sept. 30), the CDs that accompany my textbook Yiddish: An Introduction to the Language, Literature & Culture, Vols. I and II will be available at a greatly reduced price. An unbelievable $20 for...
אין דעם פּאָפּולערן עלעקטראָנישן “מענדעלע”- געװעב איז לעצטנס אָנגעגאַנגען אַן אינטערעסאַנטער געדאַנקען-אויסטויש אַרום דעם (אין ענגליש דערשינענעם) אַרטיקל פֿון אַ געװיסן חײם פּעװנער א. נ. “ייִדיש אַן אָפּשטאַרבנדיק לשון”. “מענדעלע-פּראָגראַם” איז אַ “װעבסײַט” – אַ װעב-פאָרום געגרינדעט בײַם יעל-אוניװערסיטעט, אונטער דער...
װי באַװוּסט, האָט די באַרימטע ק”ק כעלעם, אַזוי װי אַנדערע ייִדישע שטעט, אויך פֿאַרמאָגט ייִדישע גנבֿים, שװינדלערס און כלערליי בעלי עבירהניקעס. זײ אַלע האָבן זיך פֿאַרדינט מען זאָל זײ אַרײַנזעצן אין תפֿיסה. דער כעלעמער רבֿ האָט אָבער געהאַלטן, אַז...
דאָס לבֿנונישע דאָרף קאַנאַ איז נישט יענער קאַנאַ װוּ יעזוס האָט, לויט דער קריסטלעכער מיטאָלאָגיע מקיים געװען דעם נס פון פאַרװאַנדלען װאַסער אין װײַן. דאָס באַרימטע דאָרף פון דעם קריסטלעכן נײַעם טעסטאַמענט געפינט זיך אין גליל. דאָך מעג מען...
איך שרײב אַ בריװעלע אַז קײנער זאָל ניט זען; דאָס דאָזיק בריװעלע װעט קײנער ניט באַקומען, איך שרײַב עס, טײַערע, פֿאַר די װאָס זענען דאָ געװען, פֿאַר די װאָס װעלן שױן אַהערצו מער ניט קומען. דאָס דאָזיק בריװעלע איז װי אַ שאָס פֿון...
בײַנאַכט האָט מיך אַרײַנגערופֿן די קראַנקנשװעסטער פֿון דעם אַנדערן צימער און געבעטן איך זאָל רעדן אַראַביש מיט אַ קראַנקן װאָס פֿאַרשטייט נישט קײן העברעיִש. איך האָב אים פֿאַרטײַטשט די רײד פון דער קראַנקנשװעסטער (“מ’דאַרף טרינקען אַ סך װאַסער”), און...