וואָס: אַ טאָג ייִדיש: גאַנצטאָגיקער ניו־יאָרקער ייִדיש־סעמינאַר זונטיק בולבעס, מאָנטיק קאַרטאָפֿל, דינסטיק און מיטוואָך...? אַ נסיעה דורך ייִדישע דיאַלעקטן ווער: ד"ר הערשל גלעזער וועט אָנפֿירן דעם סעמינאַר. ער האָט אַ דאָקטאָראַט אין ייִדישער לינגוויסטיק פֿון קאָלאָמביע־אוניווערסיטעט. ער איז אַ ייִדישער לינגוויסט און איבערזעצער, און דער...
bees // בינען // BINEN ----- bee: די בין, ־ען beehive: דער בי֜נשטאָק, ־ן beekeeper: דער בי֜נער, ־ס; דער בי֜נען־ציִ֜ער, ־ס beekeeping: דאָס בינערײַ֜; די בי֜נען־האָדעװאַ֜ניע buzz: זשו֜מע|ן; זשו֜זשע|ן; זו֜מזע|ן drone: דער טרײַטל, ־ען; די װאַ֜סערבין, ־ען; די ע֜רבין, ־ען; דער דראָן, ־ען fertilize: באַפֿרו֜כפּערן honey: דער האָ֜ניק honeycomb:...
this week's proverb איבּער דעם האָט ג-ט דעם מענטשן געגעבּן צוויי אויערן מיט איין מויל, כּדי ער זאָל מער הערן און ווייניקער רעדן transliterated iber dem hot G-t dem mentshn gegebn tsvey oyrn mit eyn moyl, kedey er zol mer hern un veyniker...
טײַערע ייִדישע  פֿרײַנד TAYERE FRAYND, QUERIDOS AMIGOS Y AMIGAS del IDISH: DER barimter ”IDISHER IDOL Program” eybt zij on dem ZUNTIK, dem 17-tn FEBRUAR Oyf dem dozikn 4tn IDISHER-IDOL veln onteyl-nemen INTERNATZYONALE conkursantn          fun SHVEDN, fun KANADE, MAYAMI un avade, fun MEKSIKE! Der IDISHER-IDOL PROGRAM vet zij oneybn 6.15 in ovnt, in dem “TEATRO DEL PARQUE...
EFIM ALEXANDROV, der bakanter rusisher Idisher zinguer kumt kayn Mexique un es veln im bagleytn, in zayn presentatzye 20 rusishe artistn! A VUNDERBARE GUELEGUENAYT Dem kumendikn 10-tn Februar TZU HERN IDISH GEZANG MIT AZA BARIMTN ZINGUER! -Ot ir shoyin bashtelt ayere biletn? TAYERE FRAYND: ¿Ya...
ניצט אויס אײַ֜ער שטי֜מרעכט! Exercise your right to vote!----- absentee ballot: דער פֿאַרפֿע֜לער־צעטל, ־ען ballot: דער שטי֜מצעטל, ־ען; די שטים, ־ען board of elections: דער שטי֜מאַמט campaign (v.): קאַמפּאַ֜ניעװע|ן; קאַנדידי֜רן candidate (m./unsp.): דער קאַנדידאַ֜ט, ־ן candidate (f.): די קאַנדידאַ֜טקע, ־ס election(s): (װאַלן (ל״ר gerrymander: גערימאַ֜נדרעװע|ן gerrymandering: די גערימאַ֜נדריע midterm election:...
פֿ ו ן העט װען עקבערט מײַן מוֹח אַזאַ פֿראַגע: צי זײַנען בײַ ייִדן געװען װעלכע עס איז מעגלעכ־ קייטן פֿאַר אייגענע, תּכליתדיקע איניציאַטיװן אין דעם דראַמאַטיש־גוֹרלדיקן פּעריאָד פֿון 1880 ביז אַן ערך 1950? אין דעם אָפּשטאַנד פֿון יאָרן...
"Di tsaytn fun a mol" (original: "Auld Lang Syne") Scottish folk song; original lyric transcription: Robert Burns (1788) Yiddish lyrics and choral arrangement: Binyumen Schaechter (Sept.-Oct. 2017) Jewish People's Philharmonic Chorus / JPPC דער ייִדישער פֿילהאַרמאָנישער פֿאָלקסכאָר Binyumen Schaechter, conductor בנימין שעכטער, דיריגענט Seth Weinstein, pianist Facebook:...
“White Christmas”, escrita por Irvibg Berlin (Yisroel-Yisidor Beilin) interpretada por Danny Kaye. https://www.youtube.com/watch?v=7S-IidmcSN8 “Winter Wonderland”, escrita por Felix Bernard https://www.youtube.com/watch?v=sawd1J1CFvI “Rudolph the reindeer”, con KuglPlex Klezmer en Yiddish http://blogs.yiddish.forward.com/oyneg-shabes/213135?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=New%20Campaign&utm_term=Oyneg%20Shabes "Loz Ez Shneyen" (Let it snow), interpretada por Theresa Tova. 1945 by Sammy Cahn and Jule Styne. Yiddish...