ווידעאָ: ייִדן, הערט זיך צו צו דעם דאָזיקן דאָקטער!

Diario Judío México -

אידן, די ישועה קעגן קאראנא זייט איר אליין. בלייבט אין דער היים.

Posted by Zackary Sholem Berger on Sunday, March 15, 2020