געקליבענע אַרטיקלען פֿונעם זשורנאַל אויפֿן שוועל פֿון שבֿע צוקער Al otro lado del umbral Artículos seleccionados de la revista Afn Shvel por Sheva Zucker "Los ensayos reunidos en este volumen transmiten la extraordinaria energía y el apasionado compromiso de su autor con la continuidad del...
https://www.youtube.com/watch?v=OQOSuaC6Wgc די קאַפּעליע „פֿאָרשפּיל“, מיט דער זינגערין סאַשע לוריא בראָש, האָט לעצטנס אַרויסגעלאָזט אַן אַלבאָם „צוויי“. דאָס קאָמפּאַקטל האָט באַקומען אַ סך אָפּרופֿן אין דער אַמעריקאַנער ייִדישער פּרעסע צוליב אַ פּראָפֿיל פֿון דער קאַפּעליע, וואָס איז סינדיקירט געוואָרן דורך דער „ייִדישער...
דאָס נײַסטע רעטעניש, וואָס געפֿינט זיך דאָ, נעמט אַרײַן, צווישן אַנדערע טעמעס, ווערטער פֿאַרבונדן מיט וואַסער, גראַמאַטיק און רוים.
aim for: צי֜לעווע|ן אויף assault rifle: די שטו֜רעמביקס, ־ן barrel (of gun): די לו֜פֿע, ־⁠ס; די/דער רער, ־⁠ן bullet: די קויל, ־ן (butt)stock: די (בי֜קס)קאָ֜לבע, ־⁠ס open carry: דאָס טראָגן <האַלטן> דאָס געווע֜ר אָ֜פֿענערהייט gun: דער פּיסטױ֜ל, ־⁠ן; דער רעװאָ֜לװער, ־⁠ס gun control: דער געווע֜ר־קאָנטראָ֜ל gun-control advocate:...
זײ זײַנען שפּילעװדיק און פֿול מיט הומאָר און טראָגן אין זיך ייִדישע קולטורװערטן. דערצו שאַרפֿט מען זיך מיט זײ דעם מוח. די ווײַטערדיקע פֿאָלקסרעטענישן, פֿאָרגעלייענט פֿון פּערל טייטלבוים, געפֿינען זיך אין שלמה באַסטאָמסקיס ייִדישע פֿאָלקסרעטענישן, געדרוקט אין ווילנע...
assemble: צונױ֜פֿשטעלן; צוזאַ֜מענשטעלן; צונױ֜פֿמאָנטי֜רן delivery day: דער צו֜שטעלטאָג, ...טעג disassemble: צענע֜מען; דעמאָנטי֜רן bill of lading: דער פֿראַ֜כטצעטל, ־⁠ען dolly: דאָס האַ֜נט־⁠װע֜געלע, ־⁠ך door-to-door service: די באַדי֜נונג פֿון טיר צו טיר estimate (n.): די (אָ֜פּ)שאַ֜צונג, ־⁠ען; דער אָ֜פּשאַץ, ־⁠ן furniture: דאָס מעבל hazard insurance: <די סכּנה־⁠פֿאַרזיכערונג<־⁠סטראַכי֜רונג inventory list: די...
El dictador bielorruso Alexander Lukashenko ha gobernado con mano de hierro durante 26 años. Independientemente de los cambios en los países que rodean a Bielorrusia, este anacronismo malicioso permanece en el poder, no permite ninguna libertad de expresión y...
bad luck: דאָס שלימזל; דאָס מזל פֿון אַ דראָנג dog days: הי֜נטטעג; אױגו֜סט־⁠היצן drought: די טרי֜קעניש, ־⁠ן; די פּ(אָ)סע֜כע, ־⁠ס extreme heat: די חמימה, ־⁠ות; היצן (ל״ר); די ברע֜נענדיקע היץ heat: די היץ humid: פֿײַכט; פּאַ֜רנע; דע֜מפּיק lethargy: די לעטאַ֜רגיע; דער הי֜נערפּלעט mad dogs: משוגענע הינט Sirius, the Dog Star: סי֜ריוס, דער הו֜נט־שטערן sudden thunderstorms: דאָס פּלו֜צעמדיקע...
דער 12טער אויגוסט איז באמת א טרויער טאג אין דער יידישער געשיכטע, אבער ניט מחמת די סיבות, וואס די יעווסעקן און זייערע פארטיידיקער באטאנען. דער 12טער אויגוסט איז א שאנד-טאג אין דער געשיכטע פון דער יידישער ליטעראטור! די סאוועטיש-יידישע ליטעראטור...
Inspirado en el trabajo de Sholem Aleijem, "The Fiddle" es la historia de la infancia de Sholom, el niño que estaba destinado a convertirse en el "Fiddler on The Roof". צוליב די שוועריקייטן צונויפֿצוזאַמלען אַ מנין אַקטיאָרן וואָס קענען ייִדיש...